Convent

CONVENT INVITES: GROETEN

05.0407.04 2019

Groeten discusses the social glue in our digital society, wherein interaction and dialogue should prevail instead of individual recognition, which ultimately has become our daily search. Through interlacing different stories, artistic disciplines and backgrounds, Groeten not only reflects on but also undermines its own meaning. The format and aim are twofold: there’s space for action and reaction and for interaction between art and public, between layered symbolic and trivial dimensions, between a salute and a farewell.

Thriving on that stimulus, Groeten uit Convent combines different expressions of visual art with audio, radio and a rather unusual newsletter. This first public, three-day long event allows artists and performers to ridicule, revalue or discuss the initial meaning of ‘giving/sending someone your regards.’ 

With Filip Anthonissen (video, installation), Mathias Berner (painting), Elizabeth Geerts (photography), Laura Gieseke (graphic design), Judith Herman (installation, graphic design), Cato Van Rijckeghem (photography) and Karen François (“Ik wil naar huis”).

Many thanks to the artists. Supported by Duvel Moortgat.

Groeten is a project by Eva Pot and Jens Van Lathem.
Opening on Friday 05.04 starting at 6pm.
Convent is open on Saturday 06.04 and Sunday 07.04, exceptionally accessible from 11am to 6pm.

--

Groeten gaat over de sociale lijm binnen de digitale maatschappij, waar interactie en dialoog zouden moeten zegevieren maar individuele (h)erkenning een dagelijkse zoektocht wordt. Door verschillende verhalen, media en achtergronden te laten samenvloeien, reflecteert Groeten op zichzelf en holt het de eigen betekenis uit. De vorm is dan ook tweeledig: er is plaats voor woord en wederwoord en voor interactie tussen kunst(enaars) en publiek, tussen gelaagde symboliek en het triviale, tussen groet en afscheid.

Groeten uit Convent haakt verschillende beeldende kunstvormen vast aan audio, radio en een nogal ongewone nieuwsbrief. Deze eerste publieke, driedaagse actie laat ruimte aan kunstenaars en performers om het belang van ‘de groeten doen aan iemand’ te ridiculiseren, herwaarderen of ter discussie stellen.

Met Filip Anthonissen (video, installatie), Mathias Berner (schilderkunst), Elizabeth Geerts (fotografie), Laura Gieseke (grafische vormgeving), Judith Herman (installatie, grafische vormgeving), Cato Van Rijckeghem (fotografie) en Karen François (“Ik wil naar huis”).

Veel dank aan de kunstenaars. Met de steun van Duvel Moortgat.

Groeten is een project van Eva Pot en Jens Van Lathem.
Opening op 05.04 vanaf 18u.
Convent is open op zaterdag 06.04 en zondag 07.04, uitzonderlijk van 11u tot 18u.

Design: Laura Gieseke

All photos by Neža Bukovec